Договiр публiчної оферти

Від 16 Червня 2021 року

Будь ласка, уважно прочитайте Договір публічної оферти, правила і умови використання сайту  https://smarttrans.if.ua/ .

Якщо Ви не згодні з Договором публічної оферти, правилами та умовами, будь ласка, не використовуйте сайт https://smarttrans.if.ua/ .

Зауважте, що Договір публічної оферти, правила і умови можуть змінюватися без попередження. Зміни в Договорі публічної оферти, правилах і умовах набирають чинності з моменту їх публікації на сайті

Здійснення вами оплати є свідченням вашого безумовного акцепту договору публічної оферти та погодження з правилами й умовами, визначеними власником сайту  https://smarttrans.if.ua/ .

 

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Фізична особа – підприємець Камінська Наталія Йосипівна, надалі «ВИКОНАВЕЦЬ»,  який діє на підставі свідоцтва № 091847, виданого Івано-Франківським міськвиконкомом 05 жовтня 2006 року, транспортної ліцензії серія АГ №593098 від 06.12.2011, що є платником єдиного податку, названий в подальшому як «Виконавець», пропонує необмеженому колу осіб (далі Користувач) укласти Договір публічної оферти (далі Договір), Договір про подане нижче:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ВИКОНАВЕЦЬ надає послуги у сфері діяльності нерегулярного пасажирського транспорту.

ЗАМОВНИК замовляє та вчасно оплачує транспортні послуги ВИКОНАВЦЯ.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ повідомляє ЗАМОВНИКА про згоду на надання послуг з перевезення відповідно до зазначених ЗАМОВНИКОМ вимог та надає транспортний засіб для перевезення пасажирів ЗАМОВНИКА за погодженими маршрутами. Терміни обслуговування, кількість осіб, яку необхідно перевезти, адреса та час подачі транспортного засобу, марка транспортного засобу визначаються за погодженням СТОРІН.

У разі виникнення технічних несправностей у працюючого на замовленні транспортного засобу, або в разі вилучення транспортного засобу представниками контролюючих органів, ВИКОНАВЕЦЬ оперативно забезпечує ЗАМОВНИКА рівноцінним транспортним засобом в найкоротші терміни.

ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує укомплектування транспорту у відповідності з «Правилами дорожнього руху України» та Закону України «Про автомобільний транспорт».

ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність за виконання водієм правил дорожнього руху та забезпечує безпеку пасажирів під час поїздки.

ЗАМОВНИК не вправі вимагати від водія порушень правил дорожнього руху.

ЗАМОВНИК забезпечує явку групи на місце відправлення та контролює дії пасажирів в транспортному засобі.

 

ВИКОНАВЕЦЬ має право:

Отримати плату за надані послуги в розмірах і в терміни, передбачені цим Договором.

Не допустити пасажира в транспортний засіб, якщо пасажир:

 • перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
 • порушує громадський порядок;
 • пред’являє заборонений до перевезення багаж або багаж, який за габаритами не відповідає встановленим нормам;
 • порушує інші вимоги правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

 

ЗАМОВНИК зобов’язаний:

Повідомляти ВИКОНАВЦЯ про вид транспортного засобу, його марку та маршрут не пізніше, ніж за 24 годин до бажаного часу початку надання послуг на електронну адресу або телефоном.

 • прийняти послуги, надані ВИКОНАВЦЕМ відповідно до умов цього Договору та оплатити їх в порядку та в терміни, встановлені цим Договором.
 • забезпечити ВИКОНАВЦЯ інформацією, необхідною для надання послуг.
 • повністю компенсувати завдану пасажирами шкоди автобусу:

Забруднення салону. Пошкодження салону.

 • забезпечити водія безкоштовним парковим місцем або компенсувати ВИКОНАВЦЮ документально підтверджену вартість паркування.
 • у випадку відрядження тривалістю понад один день забезпечити водія (водіїв) проживанням та харчуванням або компенсувати ВИКОНАВЦЮ вартість проживання та харчування.

 

 1. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 • Ціна на транспортні послуги є договірною для кожної окремої поїздки і залежать від довжини маршруту, марки транспортного засобу та часу, протягом якого надавалися послуги.
 • ЗАМОВНИК оплачує ВИКОНАВЦЮ вартість послуг відповідно до виставлених ВИКОНАВЦЕМ рахунків до початку надання послуг.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 • Усі суперечки між СТОРОНАМИ, які можуть виникнути відносно виконання своїх зобов’язань по Договору, вирішуватимуться шляхом переговорів.
 • У разі неможливості дійти згоди шляхом переговорів для вирішення суперечки СТОРОНИ звертаються до Господарського суду.
 • У випадку порушення термінів платежу, які вказуються у рахунку-фактурі, ЗАМОВНИК сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період прострочення, від неоплаченої суми за кожен день затримки.
 • У випадку порушення термінів надання транспортного засобу ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується компенсувати ЗАМОВНИКУ всі документально підтверджені збитки, що виникли внаслідок такого порушення.
 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 • Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – в судовому порядку.
 • Всі питання, що не були врегульовані в цьому Договорі, вирішуються на підставі чинного законодавства.

 

 1. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ

Скасування за дві доби до виконання трансферу без штрафів. Скасування за добу до виконання трансферу – повернення 50 % вартості, менш ніж за 12 годин до виконання трансферу штраф 100%. Не повертається нічого.

При переносі замовлення на іншу дату або час , оплата зберігається у 100 % розмірі.

 

 

7. ЮРИДИЧНА АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Камінська Н.Й.

м. Івано-Франківськ,

вул. Мазепи 11а, кв.2

ЄДРПОУ 2788114142

UA603366770000026005060102944

у ПАТ «ПриватБанк»

МФО 3336677

Тел. (097) 738-64-11,

(050) 729-48-61